Published On: 18/06/2021

De problemen rond het motorcrosscircuit HondaPark in Olmen zijn nog lang niet van de baan. De bevoegde minister Zuhal Demir ziet echter een aantal oplossingen.

De vraag is natuurlijk welke oplossingen er kunnen gegeven worden en wanneer ze worden uitgevoerd. Het blijkt een complex dossier dat ingang werd gezet door VZW Valk. Dit jaar trok de Raad van State de vergunning in wegens een onduidelijkheid over welke geluidsnormen er mogen gelden voor het motorcrosscircuit. Die uitspraak kwam er na een klacht van milieuorganisatie VALK (Vzw Aktiegroep Leefmilieu Kempen). Door de uitspraak van de Raad van State is het Hondapark al verschillende maanden gesloten.

Binnenkort komt er nog een overlegronde met de buurtcomités. Heel wat buurtbewoners lieten na een eerdere rondvraag weten dat ze geen bezwaar hebben tegen het circuit. Minister Demir liet niet in haar kaarten kijken en gaf geen melding over de aard van de mogelijke oplossingen. Die zullen nog wel een tijdje op zich laten wachten gezien de complexheid van dit dossier. Zuhal Demir: “We blijven deze zaak uiteraard nauwgezet opvolgen en blijven de nodige druk zetten om het dossier te laten vooruitgaan.”

Indien er geen oplossing wordt gevonden voor HondaPark zou dat een drama kunnen betekenen voor de overige circuits op Vlaamse bodem want de Raad Van State zou dan voor dezelfde reden de vergunningen kunnen intrekken.