Published On: 28/10/2020

Vanaf deze avond al gaan in Vlaanderen nieuwe coronamaatregelen in. Deze richtlijnen hebben ook invloed op de motorsportterreinen. Aangezien alle sportaccommodaties de deuren moeten sluiten, gaan ook de motorsportterreinen dicht.

In principe is het mogelijk voor -12 jarigen een uitzondering te maken. Maar in eerste instantie dient het terrein in kwestie besproken te worden. Daarnaast zou ook de circuiteigenaar zelf bereid moeten zijn om open te doen voor een erg kleine groep. Dat is in de praktijk echter weinig realistisch. Een datum wanneer deze maatregelen ophouden, is nog niet vastgelegd.

In een reactie op deze nieuwe maatregelen zei Jef Leysen (MC Lille) het volgende: “Van deze morgen zijn we nog in overleg met Motorsport Vlaanderen geweest. Zij hebben de mogelijkheden afgestemd met Sport Vlaanderen maar de conclusie is dat ook wij moeten sluiten. Open doen speciaal voor de jeugdrijders is praktisch gezien niet haalbaar. We staan samen voor ‘n moeilijke opdracht en ook wij moeten als sport ons steentje bijdragen.”

Recreatief motorrijden op de weg kan overigens nog wel. Vanaf vrijdag mag er maximaal in groepen van vier gereden worden! Dit is het aantal vaste contacten dat je volgens het ministerieel besluit mag hebben gedurende periodes van twee weken. Vier geldt trouwens ook als norm voor het samenscholingsverbod.

Foto: Tim Van Echelpoel
Tekst: Tom Jacobs