Published On: 25/01/2016

Wij moeten u als motorcrosser niet vertellen dat trainen op de motor niet eenvoudig is in België. Het ernstige gebrek aan trainingsfaciliteiten zorgt voor onveilige situaties door overbevolkte circuits daar waar er wel een vergunning is. Zeker voor de gemiddelde oldtimerpiloot zijn de gevaarlijke snelheidsverschillen een bijkomend risico. Goede ideeën zijn altijd welkom en daarom publiceren we vandaag een binnengekomen idee voor de groeiende groep van oldtimerpiloten. Graag ontvingen we onderaan dit bericht een reactie van betrokken piloten. Het idee is om 4 à 5 trainingsdagen in te lassen specifiek voor oldtimers. Op donderdag zou dat b.v. kunnen op het E-MX circuit van Terlaemen in Zolder. Deze crossomloop ligt binnen het gekende autocircuit en is perfect geschikt voor oldtimer crossmotoren. Hier zou er op donderdag een voor- of namiddag kunnen vrijgehouden worden voor oldtimerpiloten. De bedoeling is dat alle gangbare oldtimerreeksen (van pré 65 tot en met pré 90) kunnen trainen in alle veiligheid. Wanneer er voldoende interesse is kan aan de circuituitbater een aanbod gedaan worden om de omloop gedurende b.v. een halve dag te reserveren voor oldtimerpiloten. Uiteraard kan dit ook aangeboden worden aan andere circuituitbaters bij voldoende interesse. Vandaar dat we vragen aan alle oldtimerpiloten om onderaan dit bericht te reageren en ons te laten weten of je dit een goed idee vind en of je zou komen meetrainen. Druk onderaan op “Laat een reactie achter” zodat wij kunnen peilen naar de belangstelling voor dit idee. Hartelijk dank.

Votre avis svp.

Nous ne devons pas vous expliquer que faire de l’entraînement de motocross en Belgique n’est pas facile. Le grand manque de circuits d’entraînement a comme conséquence une surpopulation avec des situations précaires sur les circuits avec permis. Pour la moyenne des pilotes oldtimer, il y a un risque supplémentaire de danger a cause des différentes vitesse. Les bonnes idées sont les bienvenues et c’est pour ça que nous publions pour avoir des idées pour les pilotes oldtimers. Nous attendons de recevoir vos réactions pour les pilotes concernés sur le message en bas.
L’idée c’est de réserver 4 à 5 jours pour les pilotes oldtimers. Le jeudi serais par exemple possible sur le circuit E-MX de Terlaemen à Zolder. Ce circuit se trouve au bien connu circuit des voitures et est parfait pour les motos de cross ancienne.
Ici on pourrait réserver le jeudi matin ou après midi pour les pilotes oldtimers. Le but c’est que toutes les catégories régulières de oldtimers (de pre65 jusqu’à pré90 inclus) peuvent s’entraîner en toute sécurité. Si il y a assez d’intérêt, nous pouvons faire une offre au propriétaire de ce circuit pour réserver celui ci aux pilotes oldtimers pendant par exemple une demi-journée. Naturellement nous pouvons faire la même offre aux autres propriétaires des circuits si assez d’intérêt. Donc nous demandons a tout pilotes oldtimers de réagir en bas de cette message et nous faire savoir si vous trouver ceci une bonne idée et si vous allez participer aux des entraîne. Cliquez en bas sur “Leave a reply” pour que nous puissions sonder votre intérêt pour cette idée. Un grand merci!