Published On: 27/06/2020

Zoals bekend is VLM de enige motorcrossfederatie in België die het 2020 seizoen nog niet helemaal heeft begraven. Eerder lieten AMPL, MCLB en VMCF al weten dat ze in 2020 geen kampioenschap zouden organiseren. De mededeling van VLM voorzitter Eddy Houtmeyers vandaag geeft echter nieuwe hoop.

Naar aanleiding van de nieuwe versoepelde maatregelen ivm het coronavirus, heeft de VLM voorzitter zonet ‘n toelichting gegeven wat betreft de mogelijkheden tot competitie.

“Voor wat betreft wedstrijden is nu ook een bredere mogelijkheid aangemaakt om van start te gaan, ook met bijzondere maatregelen waarbij beperkt publiek. Onze start is voorzien op 1 augustus, zodat we toch uitkijken naar een mogelijk gunstig verloop in de komende weken, waarbij er tegen augustus toch een breder publiek kan geaccepteerd worden. Momenteel staat de teller op 800 toeschouwers vanaf 1 augustus, waarbij er geen beperking staat op deelnemers.

Natuurlijk moeten we verzekeringshalve toch een limiet opleggen van aantal deelnemers. De inschrijvingstool ; die enkel en alleen nog digitaal via de website te bereiken zal zijn, zal met deze maxima rekening houden. De mogelijkheden van deze inschrijvingstool zal later nog omschreven worden. Ook de mogelijkheid van aanbod horeca staat terug op de menu, waardoor er met inbreng van bepaalde maatregelen toch drank en voeding kan aangeboden worden.

Samen met Motorsport Vlaanderen is er een protocol aangemaakt om motorsport wedstrijden mogelijk te maken. Dit protocol zal aangeboden worden aan de overheid alsook de lokale gemeentebesturen om vraag van goedkeuring.

Als deze goedkeuringen er zijn zal een aanvang genomen worden voor de organisaties vanaf augustus en zal het seizoen toch nog kunnen aangelengd worden tot en met november. Er zullen geen kampioenschappen meer aangemaakt worden voor 2020. In eerste instantie willen we enkel een mogelijkheid aanmaken om op een amusante , veilige en verantwoordelijke manier wedstrijden mogelijk te maken.

Laat ons allen deze mogelijke opstart zo goed mogelijk ondersteunen. Laat ons SAMEN WERKEN door de bijkomende maatregelen op te volgen waardoor we een correct verloop van de wedstrijd verkrijgen. Zowel voor het verloop van de wedstrijddagen, als voor het verblijf aan de terreinen zullen opgelegde regels moeten opgevolgd worden. Eerst en vooral zullen de afstandsregels moeten opgevolgd worden, waardoor het plaatsen van motorhomes, caravans en vrachtwagens zullen geplaatst worden volgens de richtlijnen van de organisator.

Zoals reeds omschreven zullen we voor de inschrijvingen speciale voorzieningen treffen. We gaan deze inschrijvingen via onze website moeten laten verlopen voor elke wedstrijd, dit zowel voor onze eigen piloten als voor gastpiloten. Ook voor de dagvergunningen en nieuwe vergunningen waarbij noodzaak tot betaling, zal een mogelijkheid ingebouwd worden om te betalen via de website. Dus laat ons allen de schouders er onder zetten, en op een verantwoordelijke en veilige manier  daarbij het virus onder controle houden.

Hoop doet leven!

Eddy Houtmeyers

Foto: Tim Van Echelpoel