Published On: 21/06/2017

Alles wat je moet weten over de 7de wedstrijd van het Belgisch kampioenschap.

De piloten die deelnemen aan het Belgisch kampioenschap moeten komende zaterdag aan de bak voor hun 7de wedstrijd. De VLM-wedstrijd nu zaterdag 24 juni in Dessel hing nochtans aan een zijden draadje. Om de wedstrijd te laten doorgaan moest er inderhaast een nieuwe organiserende club worden opgericht en bleek er op deze datum al een autocross te zijn aangevraagd bij het gemeentebestuur.

Daar kon echter een mouw worden aangepast. Een bijkomende probleem was dat de boer door de aanhoudende droogte het rennerspark niet ter beschikking kon stellen. Ook dit probleem werd in samenwerking met het Gemeentebestuur en de Graspop-organisatie opgelost. Er komt één centraal rennerspark op een deel van de grote Graspop-camping, te bereiken en gelegen aan de Boeretangsedreef (via Hoefstraat). Het circuit is gelegen aan de Kleine Boeretang, deze straat is volledig afgesloten voor het verkeer.

Met de Gemeente en de lokale politie werd er voor zaterdag en zondag een tijdelijke/uitzonderlijke verkeersmaatregel uitgewerkt. De piloten worden hierbij VERPLICHT zich te houden aan een vast traject bij hun verplaatsing van en naar rennerspark/circuit. De piloten verlaten het rennerspark langs een private zandweg die parallel loopt met de grote baan (=Boeretangsdedreef) tot aan de privé-woning rechtover de Kleine Boeretang. Daar is er een bemande oversteekplaats met gemachtigde seingevers, die helpen bij het oversteken. In de Kleine Boeretang wordt er langs de kant van de rijbaan een afgesloten strook voorzien voor de rijders. Uitzonderlijk mogen de piloten (geen passagiers !) met een niet-ingeschreven voertuig de openbare weg gebruiken, zij dienen deze verplaatsing STAPVOETS TE DOEN !!! De politie zal toezicht houden. Mogen wij aan iedereen vragen om deze maatregelen stipt op te volgen. Wij hopen dat jullie de inspanningen van De Desselse Crossclub weten te waarderen en hopen u in grote getale te verwelkomen aan de Kleine Boeretang.

Tijdens de reeksen voor de oldtimers zijn er ook weer punten te verdienen voor “Eddy’s Oldtimer Trophy”. De piloten kunnen zich inschrijven zaterdagochtend in de tent tussen 7u30 en 9u30. De prijsuitreiking is 30 minuten na de tweede reeks pré 92. Het GPS-adres is: Boeretangsedreef, 2480 Dessel. De timing van de cross kan je hier afdrukken.

Tout concernant la 7ème épreuve du Championnat Belge.

Samedi prochain, les pilotes participants au Championnat Belge seront présents pour leur 7ème épreuve. Ce cross, une épreuve de la VLM samedi le 24 juin, n’était pas du tout facile à organiser. Pour que cette épreuve ait lieu, un nouveau club a été établi en vitesse et en plus à la même date  il y avait déjà une demande  à la commune pour un autocross.

Mais nous avons réussi à résoudre. Problème supplémentaire c’est qu’à cause de la sécheresse, le fermer ne pouvait pas libérer l’endroit pour le parc des pilotes. Aussi ce problème a été résolu en collaboration avec la commune et l’organisateur du Graspop. Il y aura un seule parc des pilotes, centrale sur une partie du grand camping de Graspop, accessible par le Boeretangdreef (via Hoefstraat). Le circuit se trouve au Kleine Boeretang, cette rue sera bloquée pour le trafic.

Avec la commune et la Police locale, une règle d’exception du code de la route a été faite. Les pilotes sont obligés de suivre un trajet spécifique pour le déplacement entre le circuit et le parc des pilotes et vice versa. Les pilotes quittent le parc des pilotes via un chemin privé et sablonneux qui est parallèle à la route (= Boeretangsedreef) jusqu’à la maison privé en face de la Kleine Boeretang. Là il y aura un traversé équipé par des signaleurs qui vous aideront à traverser.  Dans le Kleine Boeretang il y aura au côté une bande fermé pour faire passer les pilotes. Exceptionnellement les pilotes (pas de passagers !) peuvent rouler sur la route publique avec leur motos non-immatriculés, c’est obligatoire de faire se trajet vitesse au pas !!! La police surveillera. Nous demandons à tous de respecter ponctuellement ces règles. Nous espérons que vous pouvez apprécier les efforts de la Desselse Crossclub et nous espérons de vous accueillir nombreux au kleine Boeretang.

De nouveau il y aura des points à gagner pour « Eddy’s Oldtimer Trophy ». Les  pilotes peuvent s’inscrire samedi matin au chapiteau de 7h30 à 9h30. La remise des prix est 30 minutes après le deuxième manche des Pré92. L’adresse GPS : Boeretangsedreef, 2480 Dessel. Le timing de ce cross se trouve ICI.

Trainingen/Entrainnements

 • 08u00 : Animatie 50-60-65 cc + automaten
 • 08u10 : Nieuw 65cc + Nieuw 85cc
 • 08u25 : Juniors 85cc &  Aspiranten 125cc
 • 08u35 : Pitbikes & Dames
 • 08u50 : Experten en Daglicenties
 • 09u00 : Oldtimers 50-125cc
 • 09u10 : Old-timer pré 72-pré 77
 • 09u20 : Old-timer twinshocks
 • 09u30 : Old-timer pré 92
 • 09u45 : Quads

 1ste reeks/1ère manche                       2de reeks/2ème manche

 • 10u15 : Animatie 50-60-65cc + Automaten     14u30
 • 10u30 : Nieuw 65cc                                             14u45
 • 10u45 : Nieuw 85cc                                             15u00
 • 11u00 : Juniors 85cc                                            15u15
 • 11u20 : Aspiranten 125cc                                   15u35
 • 11u40 : Pré 72                                                      15u55
 • 12u00 : Pitbikes en Dames                                 16u15
 • 12u20 : Pré 77                                                      16u35
 • 12u40 : 50-125cc                                                  16u55
 • 13u00 : Twinshocks                                           17u15
 • 13u20 : Experten en daglicenties                     17u35
 • 13u40 : Pré 92                                                      17u55
 • 14u00 : Quads                                                       18u15

Prijsuitreiking in de tent 30 minuten na het einde van de tweede reeks pré 92. Remise des prix au chapiteau 30 minutes après la fin du 2ème manche des Pré92.