Published On: 28/01/2018

Een goed afgestelde carburator is essentieel om de goede werking van een verbrandingsmotor te garanderen. In deze tijden van injectie, gasklephuizen en elektronische motorsturing vonden we het nodig om even dat ene schroefje op je carburator te belichten.

Onze oldtimermotoren zijn nog uitgerust met een goede oude carburator en het is belangrijk om deze perfect af te stellen. Nog meer dan bij viertakten zijn het de tweetakten die gevoelig zijn voor een foutieve afstelling. Aan een carburator zijn heel wat dingen af te stellen maar vandaag hebben we het over de luchtschroef.

Air screw

In de Engelse taal wordt de luchtschroef ook wel “air screw” of “mixture screw” genoemd. Zonder in detail te treden dient deze om de hoeveelheid lucht/benzine af te stellen. Een motor draait grosso modo op 14 delen lucht voor één deel benzine. En ook nog dit: een luchtschroef perfect afstellen kan alleen als de rest van de carburator uitgerust is met de juiste onderdelen en bijbehorende afstelling. Dat betekent dat je gasfabriekje is gemonteerd met de juiste hoofdsproeier, gasnaald, naaldzitting, vlotterniveau, luchtsproeier en gasschuif.

  1. Zorg dat de motor op bedrijfstemperatuur is voor je gaat afstellen. Breng de motor op een hoger constant toerental en vraag een vriend om het gashendel zo stil mogelijk te houden op ongeveer 1800 toeren per minuut. Je kan ook het stationair toerental tijdelijk verhogen op de carburator.
  2. Zodra de motor op het verhoogde toerental loopt kan je de luchtschroef indraaien (met de klok mee) tot het toerental van de motor zakt. Draai de schroef verder in tot op het punt waar de motor net niet dreigt stil te vallen. Dan draai je de schroef weer de andere richting uit zodat het toerental weer de hoogte in gaat.
  3. Stop met het uitdraaien (tegen de klok in) van de luchtschroef zodra de motor zijn hoogste toerental bereikt heeft. Op dit punt loopt de motor het best op het aangezogen mengsel. Dat betekent dat hij op zijn zuinigste loopt met een maximum aan vermogen. Wanneer de motor het hoogste toerental bereikt heeft stop je met de luchtschroef te verdraaien.
  4. Je hoeft je geen zorgen te maken als je dit proces een paar keren moet herhalen om dat piekje te vinden in het toerental. Zodra je deze piek hebt gevonden draai je de luchtschroef weer tot de aanslag en je telt het aantal slagen en schrijf deze op. Zo heb je de juiste afstelling altijd bij de hand. Een luchtschroef stel je af aan het aantal slagen uitwaarts. Fabrikanten communiceren dit op deze manier in hun afstelgegevens.
  5. Meestal zullen de standaardafstellingen zich situeren tussen een halve en twee-enhalve toeren uitslag. Valt je afstelling buiten de 2,5 toeren dan moet je de hoofdsproeier een maatje kleiner worden. Piekt het toerental voor dat je de luchtschroef een halve slag kon uitdraaien dan moet de hoofdsproeier een maatje groter.