Published On: 02/01/2019

Er kwam vandaag weer positief nieuws uit het kamp van de tienvoudige wereldkampioen. Hij heeft de afdeling intensieve zorgen verlaten en werkt nu aan zijn revalidatie. Het herstel verloopt voorspoedig en zodoende kon Stefan Everts nu al starten met zijn herstel.

Everts liep eind november malaria op tijdens een 4-daagse enduro in Lubumbashi. De motorcrosser vocht even voor zijn leven in het UZ van Leuven en werd een tijdje kunstmatig in coma gehouden. Na een aantal onderzoeken bleek eerder dat er geen schade werd opgelopen door de ziekte. Zo kon de motorcrosser eerder deze week de intensieve afdeling verlaten om verder te revalideren in het UZ. De laatste dagen zette Everts grote stappen vooruit waardoor beslist werd om hem naar de afdeling revalidatie te verhuizen. Verwacht wordt dat hij daar een zestal weken zal verblijven.