Published On: 24/06/2015

BOTC logoWe kunnen met enige fierheid aankondigen dat mxvintage.be de officiële site wordt van het Belgisch kampioenschap oldtimercross (BOTC).  Dat betekent concreet dat er binnenkort een pagina bijkomt met alle info voor de deelnemers, organisatoren en supporters van deze competitie.  Zo zal er een reglement, een deelnemerslijst, contactpersonen en andere gegevens worden toegevoegd.  Zoals jullie allen weten is dit kampioenschap uitgegroeid tot een succesnummer.  De niet aflatende ijver van de werkgroep heeft er voor gezorgd dat de oldtimercross groot en bekend werd, zelfs tot over de landsgrenzen.  De bedoeling is om deze competitie kwalitatief verder uit te bouwen.  Deze site zal uw dus blijven inlichten (in twee talen, en soms zelfs in drie) over de Belgische oldtimercross.  Dit is een overeenkomst voor een lange termijn, waarbij de site als officiële informatiebron zal fungeren.  Uiteraard blijven we (zoals jullie gewend waren) berichtten over alle andere competities in de omliggende landen.  De vertalingen gebeuren door Peter Gräser, Jean Poesmans en sporadisch zal er ook vertaald worden in het Engels door Lieve Dobbelaere.  Alvast veel dank voor de inzet van deze mensen.  De site zal ook stapje voor stapje evolueren naar een nog betere berichtgeving in een professioneel werkende website.  Mxvintage.be is nu al aangepast voor gebruik op smartphone en tablet (zowel voor Android als iOS). Het aantal bezoekers dat de site bezocht sinds de lancering is redelijk spectaculair en stijgt maand na maand waarvoor onze oprechte dank.  Ook dank voor de massale positieve reacties.  Wij wensen u veel plezier met de organisatie BOTC en deze site.

Nouvelle concernant ce site

Nous sommes fier de pouvoir annoncer que le site mxvintage.be devient le site officiel du BOTC.  En concret, bientôt il y aura une page additionnelle avec toutes les infos pour les pilotes, les organisations, et les supporters de cette compétition…On y ajoute les règlements, la liste des pilotes, les points de contacts et d’autres infos.  Comme vous le savez, ce championnat est devenu un grand succès.  L’effort en continu par le groupe de travail a fait que les oldtimers BOTC sont devenus incontournables, même à l’étranger.  Le but est de continuer d’améliorer la qualité de nos organisations.  Ce site continuera à vous informer (bilingue et de temps en temps trilingue) concernant les oldtimers en Belgique. Ceci est un accord a long-terme et sera officiel.  Naturellement, comme vous étiez habitués, nous vous informerons de toutes les autres compétitions dans les pays avoisinant.  Les traductions seront faites par Peter Gräser, Jean Poesmans et sporadiquement en Anglais par Lieve Dobbelaere.   Déjà un grand merci à ses personnes.  Et pas a pas, le site évoluera vers de meilleurs reportages et de plus en plus professionnel.  Déjà maintenant, mxvintage.be est adapté pour les smartphones et les tablettes (et bien pour Android et iOS).  Le nombre de visiteurs depuis le lancement de ce site est très spectaculaire et augmente chaque mois, un grand merci ! Aussi un grand merci pour la masse des réactions positives !  Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec l’organisation BOTC et ce site.