Published On: 20/08/2021

Zuhal Demir, de Vlaamse minister van Omgeving, heeft een omgevingsvergunning afgeleverd voor het motorcrosscircuit “de Heeserbergen” in Lommel. Dit evenwel onder strikte voorwaarden.

Die omgevingsvergunning werd al in april van vorig jaar verleend maar toen kwam er een klacht van een buurtbewoner. Er kwam echter een gunstig advies van het Agentschap Natuur en Bos, het schepencollege van Lommel en de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie.

De vergunning voor het circuit zal echter alleen kunnen onder voorwaarden die helemaal geïnspireerd zijn rond geluidshinder. Zo moet er rond het volledige circuit een berm komen die 6 meter hoog is en tussen 20 en 60 meter breed is. Die moet bovendien voorzien zijn van struiken en bomen.

De openingsuren in de week zullen tussen 13u en 19u moeten vallen. In het weekend moet het circuit sluiten om 18u. Er mogen maximaal tien evenementen per jaar plaatsvinden waarbij afgeweken mag worden van bovenstaande uren. Ook moet er één dag per week en één zondag per maand gesloten worden.

Foto: Gino Maes