Published On: 07/08/2015

In de marge van de MXGP te Lommel konden we vernemen dat er op maandag 2 november een nieuwe mars op Brussel komt en dit ten gevolge van het gebrek aan vergunde trainingsomlopen voor de motorcrosssport.  Joël Smets, Marnicq Bervoets, Stefan Everts en Eric Geboers schreeuwen al jaren van de daken dat het voor de motorcross in ons land vijf na twaalf is en de politiek schermt met het ontbreken van een maatschappelijk draagvlak.  Denk maar aan de organisatie in Kester die dit jaar zijn laatste organisatie kende.  Elke motorcrosser moet elke week aan de lijve ondervinden wat er scheelt in ons land.  De trainingsfaciliteiten (die wel nog vergund zijn) zitten zo overvol met piloten dat de veiligheid in het gedrang komt.  Samen met het actiecomité “Red de Motorcross” zullen de vier toppers van weleer een nieuwe “mars op Brussel” organiseren op maandag 2 november 2015.  Ook deze site zal de actie steunen en een oproep doen aan alle oldtimerpiloten om die dag vrij te houden en mee te doen.  Precieze gegevens zijn nog niet voorhanden maar alle nodige info zal uiteraard op mxvintage.be te vinden zijn.  In het belang van alle mensen die op één of andere manier betrokken zijn met onze geliefde sport zal dit initiatief wellicht een laatste kans zijn om dit probleem aan te pakken.  Dus hou 2 november vrij voor de motorcross in België.

Marche sur Bruxelles.Dans la marge du MXGP à Lommel, nous avons été informé que le Lundi 2 Novembre il y aura une nouvelle marche sur Bruxelles, ceci à cause du manque de terrains d’entrainement de motocross.  Depuis des années, Joël Smets, Marnicq Bervoets, Stefan Everts et Eric Geboers réclament des circuits pour le motocross dans notre pays, c’est 5 après 12 et le politique se cache derrière une manque de base social.  Penser au cross de Kester, c’était la dernière organisation cette année.  Chaque semaine les pilotes souffrent du problème dans notre pays. Les circuits d’entrainement (ceux avec permis) sont si plein que la sécurité des pilotes est en danger.  Ensemble avec le comité d’action “Red de motorcross”, les 4 vedettes organisent Lundi le 2 Novembre une marche sur Bruxelles.
Ce site donnera aussi du support à cette action et demande aux pilotes oldtimers de réserver cette date dans leur agenda et de participer à cette manifestation.
 Les données exactes ne sont pas encore disponibles, mais toute info sera mis sur le site mxvintage.be.
 Dans l’intérêt de tout ceux qui sont impliqués dans notre sport favoris, cette initiative sera probablement la dernière opportunité d’attaquer ce problème.
Donc réserver la date du 2 Novembre pour le motocross en Belgique.