Published On: 17/04/2017

Zweeds onderzoek veegt kritiek onder tafel: Biodiversiteit stijgt.

Het moet niet altijd kommer en kwel zijn. De motorcross staat al lang in een slecht daglicht en daarom is onderstaand nieuws des te heuglijker. Een Zweedse professor had al langer in de smiezen dat op en rond crossbanen planten te vinden waren die je nergens anders kon terugvinden.

Een 25 jarig onderzoek naar dit fenomeen is nu openbaar gemaakt en we hopen dat diverse natuurverenigingen hier te lande dit gegeven eens doornemen. Eén van de redenen voor de toename van de biodiversiteit is het ontbreken van kunstmest en pesticiden op crossbanen. Op de Nederlandse site Motor.nl staat het artikeltje over de bevindingen van professor Nils Ryrholm en dat konden we jullie niet onthouden natuurlijk. Het is meteen ook een oproep aan uitbaters van crossbanen en natuurverenigingen om de handen in mekaar te slaan en samen iets te doen aan de natuur. En is dat geen nobele gedachte zo tijdens de paasdagen om voor één keer niet mekaars nek af te bijten maar samen te werken aan een betere toekomst voor iedereen ……

Dit is de link naar het bewust artikel.