Published On: 24/09/2021

Vanavond is er nieuws gekomen over het motorcrosscircuit Honda Park in Olmen. In februari werd plots de omgevingsvergunning van het circuit ingetrokken door De Raad van State. Dit gebeurde na een jarenlange discussie over de hanteren geluidsnorm. Zuhal Demir, de Vlaamse minister van Omgeving, tekende nu een voorstel met de toestemming om het circuit weer in gebruik te nemen.

Belangrijk om te weten dat de voorwaarden verschrikkelijk streng zijn. Zo zullen enkel trainingen kunnen, wedstrijden zijn niet meer toegelaten. Tegelijk mogen maximaal 20 rijders op het circuit rijden en zijn er zeer strikte geluidsnormen.

Dit is wat Honda Park aankondigde op social media: Wat eerst onmogelijk leek is dan toch werkelijkheid geworden. Zonet tekende bevoegd Vlaams minister Zuhal Demir een voorstel waardoor het HondaPark in Olmen toestemming krijgt om opnieuw als motorcrosscircuit in gebruik te worden genomen.

 

 

Voorwaarden

Crossers mogen dus weer opnieuw gebruik maken van de uitstekende faciliteiten van het HondaPark. Zij het wel onder enkele voorwaarden. Zo kunnen er geen klassieke MX wedstrijden plaatsvinden op het circuit, enkel trainingen. Het aantal rijders dat tegelijk aan de slag kan is gelimiteerd tot 20. Verder zijn er ook geluidsnormen waaraan de motoren moeten voldoen.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir kondigt vandaag aan dat ze een nieuwe vergunning aflevert voor het Hondapark.

Daarin komt ze maximaal tegemoet aan de opmerkingen van de Raad van State over de eerdere beslissingen in dit dossier. De exploitatie en de impact op het geluid werden maximaal gemotiveerd en beoordeeld, wat ook enkele voorwaarden tot gevolg heeft. Demir levert een vergunning af voor één omloop voor hoogdynamische motoren voor trainingen van 1800 meter, één beginnersomloop voor minder dynamische motoren van 600 meter en één mini-omloop voor kinderen van 300 meter.

Voor alle duidelijkheid; hoogdynamische motoren zijn de klassieke volwassen viertaktcrossers. Laagdynamische motoren zijn bijvoorbeeld elektrische motoren, enduro’s of kindermotoren. De geluidshinder van de vergunde activiteiten wordt door Demir als aanvaardbaar beoordeeld. Rondom het terrein zijn immers bermen met houtkanten voorzien, en in het noorden ook een bosstrook van 80 meter. Het dichtstbijzijnde woongebied ligt op een afstand van 810 meter.

De aanvrager deed bovendien zélf afstand van de wens om wedstrijden tussen hoogdynamische motoren te organiseren, omdat die normaliter gebeuren met 30-40 motoren en de uitbater tot nader order niet kon aantonen dat dan aan de geluidsnormen wordt voldaan. Wel worden tot 9 wedstrijden per jaar mogelijk gemaakt voor laagdynamische en elektrische motoren.

 

 

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir:De voorbije maanden ging ik het gesprek aan met vele gepassioneerde mensen binnen de motorsport en ook de uitbater van het circuit van Olmen. Ik koos ervoor het onderste uit de kan te halen, ondanks de rechtspraak van de Raad van State, want die kan niet weggetoverd worden. Een perfecte situatie was daardoor niet mogelijk, maar met deze vergunning geven we de motorsport zoveel mogelijk extra zuurstof. Vlaanderen heeft een mooie geschiedenis in de motorsport, maar ook in de toekomst moet de sport een plaats kunnen hebben in Vlaanderen”.

Vlaams minister van Sport Ben Weyts:Motocross is een heel fysieke sport, die we absoluut in Vlaanderen willen behouden. De situatie is precair: in de jaren ’90 hadden we nog meer dan 100 terreinen, vandaag zijn er nog maar 4. Er zijn wel nog nieuwe mogelijkheden voor de toekomst. Zo wordt er steeds meer gereden met elektrische motoren, die veel minder geluidshinder met zich meebrengen. Dan kan je ook makkelijker locaties vinden voor nieuwe terreinen”.

Het is al het derde belangrijke motorsportdossier waar Demir inspanningen levert om het dossier te ontmijnen. Eerder leverde Demir al omgevingsvergunningen af voor het motorcrosscircuit in Lommel en het GLOSSO-circuit in Arendonk. Demir benadrukt dat verschillende terreinen nog met uitdagingen op het vlak van vergunningen kampen, onder meer na enkele recente uitspraken van de rechtbank. Niettemin wil ze in elke dossier maximaal naar oplossingen werken. “Mijn deur staat ook steeds open om bijkomende toekomstmogelijkheden te bespreken”, besluit Demir.