Published On: 24/03/2015

DemperDe titel van dit artikel klinkt misschien wat smalend maar de ernst ervan mag niet onderschat worden.  Geluidshinder is de voornaamste reden geworden om motorcrosscircuits te sluiten.  Al jaren wordt er bij een dreigende sluiting heen en weer gegooid met dure woorden als “maatschappelijk draagvlak, prup (provinciaal ruimtelijk urbanisatie plan), mer (milieu effecten rapport) en dergelijke.  Nu, wat we hier willen aankaarten is het feit dat de reglementering in ons land ondanks alle inspanningen niet uniform genoeg is.  Want wat blijkt: In de nieuwe uitgevaardigde technische reglementen van de FMB/BMB is er wel een geluidsnorm ingesteld tijdens of na wedstrijden maar is er geen eenduidige norm voor trainingscircuits.  Daar gelden de lokale normen van clubs of circuit-uitbaters.  En die ingestelde dB/A normen liggen bij momenten ver uit elkaar.  Dit is alvast wat “den grote bond” zegt over de geluidslimieten tijdens wedstrijden in haar reglement:

1.25 Van kracht zijnde geluidslimieten

2mMax            Max. 112 dB/A

Dynamisch     Max. 100,5 dB/A
1.26 Toleranties:
Volgens het type geluidsmeter:
Type 1 geluidsmeter is er een tolerantie van + 2 dB/A
Type 2 geluidsmeters is er een tolerantie van + 3 dB/A
Zonder al te technisch te worden: er zijn twee meetmethodes.  De 2mMax regel is de methode waarbij het geluid stilstaand wordt gemeten.  De dynamische methode wordt gemeten tijdens de race.  Vandaar de verschillen in toegelaten dB/A. 
Bij onze noorderburen van de KNMV is de limiet dezelfde als bij de FMB/BMB tijdens wedstrijden (met uitzondering van FIM-races) maar wordt er ook gesteld dat op alle (KNMV) aangesloten trainingscircuits een geluidsnorm wordt gehanteerd van 94 dB/A!!!!  Gezien het feit dat op trainingsomlopen in België diverse normen gelden (tussen 94 en 100 dB/A), pleiten we voor een éénduidige reglementering zoals in Nederland.  En verder hopen we dat iedereen eens voor eigen deur zou keren.  Motorcrossers die de regels aan hun crosslaars lappen begraven hun geliefde sport langzaam maar zeker.  Vanuit de FIM (de internationale motorsportbond) is er alvast een initiatief genomen bij de start van het WK motorcross eerder dit jaar, om samen met de industrie (lees motorfiets- en uitlaatfabrikanten) iets te doen aan de geluidsnorm van crossmotoren.  Die zal dus (het is van moeten) verder dalen, tot spijt van wie het benijd.  Voor eigen deur keren dus …………….. de borstels staan klaar.