Published On: 01/09/2017

Teams van drie piloten strijden tegen elkaar tijdens VMCF-wedstrijd te Wambeek.

Tijdens de voorlaatste wedstrijd voor het Belgisch kampioenschap oldtimercross BOTC zal organisator Leo Thomas een “Oldtimer Team Trofee” organiseren. De reeksen voor het BK Oldtimers zullen doorgaan zoals voorheen maar daarbuiten komt er een strijd tussen teams met drie piloten per team.

Deze “Team Trofee” zal doorgaan op zaterdag 23 september na de reguliere oldtimerreeksen. Op deze dag zal dus het normale dagprogramma van het BOTC gereden worden maar er komt er een reeks voor teams bij.

Elk team van drie piloten rijd één reeks. Er is dus een reeks “Team Trofee Classics” voor rijders van de pré 72, pré 77, pré 82 4T Open, 50cc en 125cc B (+50 jaar). Er dienen drie rijders geselecteerd per team, allen uit een andere reeks.

De tweede reeks is de “Team Trofee Oldtimer” voorbehouden voor rijders uit de categorie 125cc A (-50 jaar), twinshocks en pré 92. Elk team (uit de “Team Trofee Oldtimer”) mag maximum één Masterpiloot opstellen uit de categorie Pré 92 of Twinshocks.

Voorbeeld 1

 1. Eén piloot Master pré 92.
 2. Eén piloot Twinshock A of B.
 3. Eén piloot 125cc A.

Voorbeeld 2

 1. Eén piloot Pré 92 A of B
 2. Eén piloot Master Twinshock
 3. Eén piloot 125cc A.

Voorbeeld 3

 1. Eén piloot Pré 92 A of B
 2. Eén piloot Twinshock A of B
 3. Eén piloot van een andere reeks

De teams moeten vooraf inschrijven bij Leo Thomas en dit voor 10 september 2017. Het inschrijvingsformulier kan je hier afdrukken. Vul het document in en geef het af aan Leo op de VMCF-wedstrijden. De prijs is 15€ per team en de inschrijving is pas geldig na betaling. De reeks duurt 15 min. + 1 ronde. Er kunnen maximaal 15 teams per trofee inschrijven. Tijdens deze Oldtimer Team Trofee is er een aandenken voor elke deelnemer. Er is trouwens een beker voorzien voor de drie eerste teams van Team Trofee Classics en ook voor de reeks van Team Trofee Oldtimer.

Voor piloten die niet deelnemen aan het Belgisch kampioenschap oldtimercross is er een aparte training voorzien om 11u30. Om 14u is er een voorstelling van de teams die meedoen aan de “Team Trofee Classics” en de “Team Trofee Oldtimer”. Om 14u30 wordt dan de reeks “Classics” gereden en om 15u de reeks “Oldtimer”. Alle inlichtingen betreffende deze extra organisatie in Wambeek krijg je van Leo Thomas op het nummer 0475/90.16.64. (na 19u).

Lutte de teams de 3 pilotes pendant l’épreuve VMCF à Wambeek

Au avant dernière épreuve BOTC oldtimers, l’organisateur Leo Thomas organisera le ‘Trophée Oldtimer Team’. Les manches pour le Championnat BOTC se dérouleront comme d’habitude et en plus de ceci il y aura une épreuve entre des équipes avec 3 pilotes par équipe.

Ce ‘Trophée Oldtimer Team’ se déroulera Samedi 23 Septembre après les oldtimer manches régulières. Ce jour le programme normal sera appliqué mais il y aura une manche supplémentaire pour les équipes.

Chaque équipe de 3 pilotes roulera une manche. Il y a donc une manche “Team Trofee Classics” pour pilotes de pré 72, pré 77, pré 82 4T Open, 50cc et 125cc B (+50 ans). Il faut sélecter 3 pilotes par équipe, chaque d’une autre catégorie.

La deuxième manche c’est le ‘Team Trofee Oldtimer’ , réservé pour les pilotes des catégories 125cc A (-50 ans), twinshocks et pré 92. Chaque équipe (de “Team Trofee Oldtimer”) peut avoir maximum 1 pilot Master de la catégorie Pré 92 ou Twinshocks.

Exemple 1

 1. Un pilote Master pré 92.
 2. Un pilote Twinshock A ou B.
 3. Un pilote 125cc A.

Exemple 2

 1. Un pilote Pré 92 A ou B
 2. Un pilote Master Twinshock
 3. Un pilote 125cc A.

Exemple 3

 1. Un pilote Pré 92 A ou B
 2. Un pilote Twinshock A of B
 3. Un pilote d’une autre catégorie 

Inscriptions d’avance chez Leo Thomas et ceci avant le 10 Septembre 2017. Le document d’inscription se trouve ICI à imprimer. Remplir le document et donner-le à Leo à une des épreuves VMCF. Les prix est 15€ par équipe et l’inscription est valable dès que payé. La manche sera 15 minutes + 1 tour. Il y aura maximum 15 équipes inscrites pour ce trophée. Il y aura un souvenir pour chaque participant.

Pour les pilotes ne pas participant au championnat BOTC il y aura un entrainement séparé à 11h30. La présentation des équipes participant au “Team Trofee Classics” et au “Team Trofee Oldtimer” est à 14h. La manche ‘Classics’ sera à 14h30 et à 15h celle de ‘Oldtimer’. Toute information concernant cette organisation à Wambeek est disponible chez Leo Thomas au GSM 0475/90.16.64. (après 19h).

Foto: Carolien Kenis