Published On: 03/07/2023

De alerte motorcrossliefhebbers zullen het wellicht al gemerkt hebben: de leden van de werkgroep steken tegenwoordig “strak in het pak”. Zij dragen voortaan herkenbare kleding op de wedstrijden van het BK oldtimercross en die werd voorzien door Dapa Design uit Merksplas.

Het zijn de leden van de BOTC-werkgroep die sinds het begin van de eeuw het succesrijke Belgisch kampioenschap oldtimercross organiseren. De leden hebben allemaal verschillende functies. Zo zijn er de mensen die de technische kant van de sport behartigen en de regels opstellen van wat mag en wat niet mag. Anderen houden zich dan weer bezig met het updaten van de reglementen. Ook doen ze een korte controle op de werking en veiligheidspunten aan de ingang van het gesloten park.

Andere personen zijn dan weer bevoegd voor de pointage en de tussenstanden van het BK en zijn er de personen die verantwoordelijk zijn voor de startprocedure. Ook zijn er personen die de contacten met de piloten onderhouden en die social media en de website verzorgen. De werkgroep vergadert regelmatig en komt tussendoor samen wanneer dit nodig wordt geacht. En vanaf nu zijn deze mensen op de wedstrijden dus herkenbaar aan de kledij waarop altijd het BOTC-logo aanwezig is. Vanwege de werkgroep sturen we dan ook een hartelijk dankwoord aan Dapa Design voor de mooie en praktische kleding.