Published On: 17/06/2020

Hier in ons land brak het coronavirus uit ergens in de eerste week van maart waardoor in allerijl maatregelen werden genomen om de verspreiding tegen te gaan. Het covid-19 virus bleek zo besmettelijk dat zowat de hele wereld letterlijk stilviel. Nergens te lande mocht er nog een competitie plaatsvinden waardoor ook de motorcross werd getroffen.

De eerste wedstrijden van het motorcross seizoen 2020 konden nog net voor de uitbraak van het virus doorgaan maar daarna viel alles stil. Kalenders werden gewijzigd en hoop werd gekoesterd. Echter was het ijdele hoop want uiteindelijk bleek dat ganse competities eraan moesten geloven. U weet dat het BK oldtimercross bestaat door de nauwe samenwerking met de federaties VMCF en VLM/JMS.

Op 14 mei maakten we wereldkundig dat de VMCF de stekker uit het seizoen 2020 haalt en alles zal zetten op 2021. Zo werden alle wedstrijden van de BOTC-kalender in samenwerking met de VMCF geschrapt. Vanwege een verzekeringstechnische kwestie ziet de VLM dit echter anders. Zij hielden de deur op een kier. Intussen werden de maatregelen al enkele keren met kleine stapjes versoepelt maar om binnen deze context een wettelijke en winstgevende motorcrosswedstrijd te geven is nagenoeg onmogelijk.

Specifiek voor de oldtimers zijn er sinds mei een aantal oldtimertrainingen ingelast in Genk, Lierneux en Hélécine. Wij bekijken of we ook in de maand augustus nog één of twee trainingen kunnen inlassen. De verwachting is dat vanaf 1 september de maatregelen zodanig zullen versoepelt worden dat een volwaardige motorcross moet mogelijk zijn. Uiteindelijk hangt dit af van het verloop  van het virus en de maatregelen die de regering daaromtrent zal nemen. De veiligheidsraad besliste al eerder om massa-evenementen met publiek toe te laten vanaf 1 september indien de afbouw van de pandemie naar wens verloopt. Hoe dan ook, de drie resterende wedstrijden op de BOTC kalender zijn alle drie organisaties van VLM/JMS. Dat zijn Kampenhout, Broechem en Reet. Kampenhout valt nog in augustus maar indien er versoepelende maatregelen komen (b.v. met meer dan 200 toeschouwers) dan is dit een haalbare kaart.

Wij moeten echter de nadruk leggen op het feit dat dit allemaal hypotheses zijn. Nogmaals: alles hangt af van de aard van de genomen maatregelen door onze regering. Het zou ook zo maar kunnen dat er in oktober of november nog enkele wedstrijden voor oldtimers bijkomen. Ook hier hangt alles af van de maatregelen en de goodwill van eventuele organisatoren.

Het spreekt voor zich dat indien de drie resterende BK-proeven zouden kunnen plaatsvinden dat we niet meer kunnen spreken van een BK. Daarom heeft de BOTC-werkgroep besloten om – zodra er nieuwe maatregelen worden afgevaardigd – te vergaderen en te beslissen hoe het BK oldtimercross van 2020 verder af te handelen. Eventuele bijkomende wedstrijden in oktober of november zullen nooit als een BK-wedstrijd zullen gezien worden, dat laten de reglementen niet toe. Indien de resterende wedstrijden via VLM/JMS zouden gereden worden, zou er wel nog een mogelijkheid zijn om een klassement op te maken voor Eddy’s Oldtimer Trophy.

 

Samenvattend kunnen we stellen dat de komende weken meer duidelijkheid zullen scheppen. De beslissingen van de regering en de goodwill van de organisatoren zullen bepalend zijn voor het verder verloop van dit uitzonderlijk jaar. De BOTC-werkgroep wenst jullie allen een goede gezondheid toe. SAMEN STERK TEGEN HET CORONAVIRUS.

Foto: Francois Rombouts en archief.