Published On: 06/10/2016

Eerste aanpassing reglementen BK oldtimercross 2017

nummerborden-jpgZoals eerder aangegeven zijn de leden van de werkgroep achter de coulissen druk bezig met het seizoen 2017. Een eerste wijziging die doorgevoerd wordt zijn de kleuren van de nummerborden op de motoren. Deze zullen zonder enige uitzondering van toepassing zijn vanaf de eerste wedstrijd van het seizoen 2017.

Nummerborden

Elke motor moet voorzien zijn van 3 nummerborden (vooraan, links en rechts),de nummers moeten minimaal 150 mm hoog,  20 mm lijndikte hebben en goed leesbaar zijn. (Indien de nummers niet voldoende leesbaar zijn mogen de klassements-opnemers de opname van de piloot weigeren.)

De hoofdletter M: (Masters), hoogte minimum 40mm maximum 50mm, lettertype Arial Narrow of gelijkvormig.

De hoofdletter Y: (Youngsters), hoogte minimum 40mm maximum 50mm, lettertype Arial Narrow of gelijkvormig.

Kleuren van de nummerborden:

Pré 65 en Pré 72

 • -55 : achtergrond: zwart   cijfers: wit
 • +55: achtergrond: geel      cijfers: zwart
 • +66: achtergrond: groen   cijfers: wit
 • +70: achtergrond: rood     cijfers: wit

Pré 77

 • -55 : achtergrond: blauw  cijfers: wit
 • +55: achtergrond: geel      cijfers: zwart

Pré 82 Enduro

achtergrond: groen   cijfers: wit

Pré 80 50 cc

achtergrond: zwart   cijfers: wit

Pré 80 -125 cc

 • – 50 : achtergrond: wit        cijfers: zwart
 • +50 : achtergrond: blauw   cijfers: wit

(Nota: Youngsters dienen een “Y” te plaatsen voor de cijfers op het bord vooraan de motor)

Twinshocks

 •  -50 : achtergrond: rood    cijfers: wit
 • +50 : achtergrond: geel    cijfers: zwart

Masters: achtergrond: geel       cijfers: zwart + M

(Nota: Masters dienen een “M” te plaatsen voor de cijfers op het bord vooraan de motor)

Pré 90

 •  -50 : achtergrond: rood    cijfers: wit
 • +50 : achtergrond: geel    cijfers: zwart
 • Masters: achtergrond: geel       cijfers: zwart + M

(Nota: Masters dienen een “M” te plaatsen voor de cijfers op het bord vooraan de motor)

Open Pré 90 -125cc

achtergrond: groen           cijfers: wit

Règlement BOTC plaques motos numéros.

Première adaptation du règlement BOTC Oldtimers 2017.

Comme déjà annoncé, les membres de groupe de travail sont fort occupés dans les coulisses pour  préparer la saison 2017. Un premier changement concerne les couleurs des plaques numéros des motos. Ils seront applicable sans aucune exception à partir de la première épreuve de la saison 2017.

Disques numéros

Chaque moto sera pourvue de 3 plaques (numéro) à l’avant à droite et a gauche, les numéros seront d’une hauteur de 150mm, 20 mm largeur de ligne et être bien lisible. (Si les plaques ne sont pas assez lisibles les pointeurs peuvent refuser le pointage du pilote.)

La majescule M: (Masters), hauteur minimum 40mm, maximum 50mm, type du lettre Arial Narrow ou conforme.

La majescule Y: (Youngsters), hauteur minimum 40mm, maximum 50mm, type du lettre Arial Narrow ou conforme.

 Couleurs des disques numéros:

Pré 65 et Pré 72

 • -55 : fond: noir                    chiffres: blancs
 • +55 : fond: jaune                chiffres: noirs
 • +66 : fond: vert                   chiffres: blancs
 • +70 : fond: rouge                chiffres: blancs

Pré 77

 • -55 : fond: bleu                   chiffres: blancs
 • +55 : fond: jaune                chiffres: noirs

Pré 82 Enduro

fond: vert                  chiffres: blancs

Pré 80 50 cc

fond: noir                  chiffres: blancs

Pré 80 -125 cc

 • – 50 : fond: blanc               chiffres: noirs
 • +50 : fond: bleu                  chiffres: blanc

(Note: Youngsters:  “Y” devant le numéro du disque avant de la moto)

Twinshocks

 •  -50 : fond: rouge               chiffres: blancs
 • +50: fond: jaune                chiffres: noirs
 • Masters: fond: jaune        chiffres: noirs + M

(Note: Masters:  “M” devant le numéro du disque avant de la moto)

Pré 90

 •  -50 : fond: rouge               chiffres: blancs
 • +50: fond: jaune                chiffres: noirs
 • Masters: fond: jaune        chiffres: noirs + M

(Note: Masters:  “M” devant le numéro du disque avant de la moto)

Open Pré 90 -125cc

fond: vert                       chiffres: blancs