Published On: 13/05/2020

Zowel de AMPL in Wallonië als de MCLB en VJMO hebben al aangekondigd dat zij dit jaar geen kampioenschap inrichten. Ook de VMCF wil zich hierbij aansluiten maar wacht nog op nieuws van hun verzekering. Daardoor was het nog wachten op het standpunt van VLM.

Die terugkoppeling van de de Vlaamse Liefhebbers Motorrijdersbond is er nu. VLM voorzitter Eddy Houtmeyers verklaarde hierover het volgende:

“Naar aanleiding van de nieuwe aanpassing van maatregelen in verband met het coronavirus, toch enige verhelderingen voor wat betreft verdere verloop binnen het motorcross gebeuren. Zoals jullie al wel weten zijn de oefencircuits open gegaan vanaf heden, en zijn er met bijzondere maatregelen oefeningen toegestaan. Voor wat betreft wedstrijden is nog niet echt veel gekend. Maar toch is er door de dalende trent van besmettingen, een lichtpuntje in de tunnel.

Als de versoepeling van de maatregelen geen nare gevolgen zal brengen, en er zich geen tweede piek van besmetting voordoet dan kan dit positieve gevolgen kennen. Daarom ook dat wij met VLM/JMS nog geen volledige stop voorzien hebben voor 2020. Wij gaan nog een afwachtende houding aannemen en de resultaten in acht nemen.

Toch zijn er bepaalde voorstellen aangemaakt, die aan de overheid zullen gepresenteerd worden. Wij zijn samen met VMBB bezig om het kabinet van de minister van sport en Sport Vlaanderen te voorzien van een protocol met mogelijkheid van sportwedstrijden waarbij publiek mogelijk zou zijn.

Wel bedenken mensen, dat dit geen eenvoudige zaak is. De afstandsregels en de nodige beschermingsmaterialen zijn essentieel, en die zullen zonder meer ingevoegd worden. Zowel rond het circuit als in het rennerspark zullen deze regels toegepast MOETEN worden. Ook de nodige bedeling van drank en eten moet op een omzichtige manier aangebracht worden. Met dit protocol moet een werkwijze aangeleverd worden, waarbij de nodige veiligheid voor gezondheid kan gegarandeerd worden. Dit niet alleen voor piloten en publiek, maar ook voor onze vrijwilligers en verzorgend personeel.

Ook de organisaties zullen met bepaalde beperkingen of invoer veiligheidsmaatregelen moeten toegepast worden. Met de strijdvaardigheid en nodige competentie van onze organisators, zijn wij in staat om met de nodige aandacht voor VEILIGHEID en vooral GEZONDHEID de organisaties in goede banen te leiden.

Dus laat ons ALLEN de schouders er onder zetten, en hopen dat we het virus onder controle krijgen en houden.
We gaan geen data gebruiken voor opstart van wedstrijden, maar laat ons toch allen de hoop koesteren om er zo snel mogelijk uit te geraken.

HOOP DOET LEVEN

Grts
Eddy

Foto: Tim Van Echelpoel